Communicatie Post

  • Online jaarverslag NBG

Het effect van de Transparantprijs

Na het doornemen van de briefing voor het jaarverslag voegde het Nederlands Bijbelgenootschap nog een wens van het Bestuur toe: “We hebben als extra doelstelling om in aanmerking te komen voor de Transparantprijs”. Deze zin geeft maar aan wat het effect van een communicatie-award kan zijn. De Transparantprijs staat onder leiding van Herman Wijffels en is bedacht door accountant PWC. Al 11 jaar stimuleert PWC hiermee goede doelen organisaties om hun jaarverslag leesbaarder en vooral begrijpelijk te maken. En dat is ze zeker gelukt, want de jaarverslagen van goede doelen hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat hun besturen dit zo belangrijk vinden is niet vreemd: consumenten willen immers vandaag de dag exact weten wat de output én impact van hun gedoneerde euro is. Kun je dat niet, dan keren leden en donateurs zich van je af.

Het Bijbelgenootschap gaf ons de ruimte om het jaarverslag op een nieuwe manier vorm te geven. We dwongen onszelf en het Bijbelgenootschap om input (gedoneerde euro’s) en output (verwezenlijkte projecten) te kwantificeren. Om deze data vervolgens in een uiterst eenvoudige beeldtaal neer te zetten. Met sprekende en doeltreffende illustraties en korte woorden brachten we in één beweging helderheid. We stelden ons als doel dat gebruikers alle informatie binnen twee minuten tot zich konden nemen. Voor het online jaarverslag ontvingen we als resultaat een nominatie (categorie ‘Innovatie’).

De wens van het bestuur had daarnaast nog een prachtig bij-effect: dat we ons bij alle communicatieprojecten zijn gaan dwingen nóg helderder te worden. We hadden immers een creatief concept in handen dat geïntegreerd toegepast kon worden. Zo zie je maar weer waar dat ene zinnetje uit een briefing toe kan leiden…

Bedankt Bestuur en directie van het Nederlands Bijbelgenootschap, en natuurlijk bedankt PWC voor het in het leven roepen van deze fantastische prijs.